• Nội động từ

  Phù hợp với nhau, khớp nhau; hợp nhau
  Des points de vue qui concordent
  những quan điểm phù hợp với nhau
  Faire concorder des chiffres
  làm cho các con số khớp nhau
  Des caractères qui ne concordent pas
  tính tình không hợp nhau
  Phản nghĩa Contraster, exclure ( s'), opposer ( s')

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X