• Tính từ

  Rất lớn, rất nhiều
  Une somme considérable
  một số tiền rất lớn
  (từ cũ, nghĩa cũ) đáng kính
  Homme considérable
  người đáng kính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X