• Tính từ

  Yếu
  Enfant faible de constitution
  đứa trẻ thể trạng yếu
  Không chắc, không bền
  Corde faible
  dây không chắc
  Nhu nhược, thiếu nghị lực
  Esprit faible
  tinh thần nhu nhược
  Không vững, đuối
  Raisonnement faible
  lập luận không vững
  Không kiên cố
  Place faible
  vị trí không kiên cố
  Ít ỏi
  Revenu faible
  lợi tức ít ỏi
  Kém
  Elève faible en mathématiques
  học trò kém về toán
  Phản nghĩa Fort. Robuste, vigoureux. Solide. Courageux, énergique. Ferme, vaillant, volontaire. Considérable, grand.

  Danh từ

  Người yếu
  Aider les faibles
  giúp đỡ người yếu

  Danh từ giống đực

  Chỗ yếu, mặt yếu
  Le faible [[dune]] place
  chỗ yếu của một vị trí
  Nhược điểm
  Le jeu est son faible
  mê cờ bạc là nhược điểm của hắn
  Sở thích
  Il avoue son faible pour le café
  anh ấy thú nhận là có sở thích đối với cà phê
  Phản nghĩa Qualité, vertu. Dégo‰t, répulsion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X