• Ngoại động từ

  Ký gửi
  Consigner une somme
  ký gửi một số tiền
  Consigner ses bagages
  ký gửi hành lý
  Ghi lại
  Consigner un fait
  ghi lại một sự việc
  Phạt ở lại (quân nhân, học sinh)
  Cấm vào
  Consigner une salle
  cấm vào một gian phòng
  Phản nghĩa Déconsigner, retirer, omettre, taire. Délivrer, libérer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X