• Nội động từ

  Dựa vào, là ở chỗ
  Le bonheur consiste dans l'accomplissement de ses devoirs
  hạnh phúc là ở chỗ hoàn thành nhiệm vụ của mình
  Gồm
  Sa nourriture consiste en poissons et légumes
  đồ ăn của nó gồm có cá và rau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X