• Danh từ giống cái

  Thức ăn, món ăn
  Nourriture liquide
  thức ăn lỏng
  Comment est la nourriture dans ce restaurant
  ở quán này ăn uống (món ăn) ra sao?
  Nourriture de l'esprit
  món ăn tinh thần
  Sự nuôi tằm; lứa tằm
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự giáo dục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X