• Ngoại động từ

  Đựng, chứa, chứa đựng
  Bouteille qui contient de l'alcool
  chai đựng rượu
  Salle qui contient deux mille spectateurs
  phòng chứa hai nghìn khán giả
  Bao gồm
  Contenir plusieurs pays
  bao gồm nhiều nước
  Giữ lại, nén lại, cầm lại
  Contenir sa colère
  nén giận
  Contenir l'ennemi
  cầm địch lại
  Phản nghĩa Exclure. Céder. S'exprimer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X