• Tính từ

  Bằng lòng, vừa lòng, thỏa lòng
  Phản nghĩa Ennuyé, fâché, insatisfait, mécontent, triste

  Đồng âm Comptant

  Content de soi tự mãn
  non content de
  không chỉ bằng lòng với
  Danh từ giống đực
  Avoir son content d'une chose
  ) có đầy đủ cái gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X