• Tính từ

  (triết học) ngẫu nhiên, tùy tiện, không nhất thiết
  Evénement contingent
  sự kiện ngẫu nhiên
  Không quan trọng
  Les faits contingents de la vie
  những sự kiện không quan trọng trong cuộc đời

  Danh từ giống đực

  Phần mỗi người, phần đóng góp
  Réclamer son contingent
  đòi phần của mình
  Apporter son contingent
  đóng góp phần của mình
  Hạn mức (nhập cảnh...)
  Lứa quân dịch
  Đội ngũ
  Contingent de cadres
  đội ngũ cán bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X