• Danh từ giống cái

  Lớp, tầng
  Couche de peinture
  lớp sơn
  Couche [[dargile]]
  lớp đất sét
  (nông nghiệp) luống, luống ủ
  Tầng lớp
  Couches sociales
  tầng lớp xã hội
  Lót (trong tả lót em)
  ( số nhiều) sự sinh đẻ, sự ở cữ
  Être en couches
  ở cữ
  (thơ ca) giường nằm
  retour de couches
  sự thấy tháng lại sau khi đẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X