• Danh từ giống đực

  Chuyến thư
  Le courrier du matin
  chuyến thư buổi sáng
  Thư tín
  Lire son courrier
  đọc thư tín nhận được
  Mục (báo)
  Courrier des lecteurs
  mục thư độc giả
  Courrier du coeur
  mục tâm tình
  (từ cũ, nghĩa cũ) người đưa thư, phu trạm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X