• Danh từ giống đực

  Buổi sáng
  de bon matin de grand matin
  sáng tinh mơ
  du matin au soir
  từ sáng đến tối, cả ngày
  du soir au matin
  cả đêm
  étoile du matin
  sao mai
  être du matin
  hoạt động buổi sáng
  le matin de la vie
  tuổi thanh xuân
  un beau matin un de ces matins
  một ngày kia

  Phó từ

  Sớm
  Se lever matin
  dậy sớm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X