• Danh từ giống cái

  Đồng lia (tiền ý)

  Ngoại động từ

  Đọc
  Ecriture qu'on ne peut lire
  chữ viết không đọc được
  Savoir lire et écrire
  biết đọc biết viết
  Lire une lettre
  đọc một bức thư
  Lire une pièce dans une assemblée
  đọc một văn bản trong hội nghị
  Đoán, nhận ra
  Lire un sentiment dans les yeux de quelqu'un
  đoán được một tình cảm trên khoé mắt của ai
  lire dans l'écriture
  xem chữ đoán tính người
  lire des épreuves
  sửa bản in thử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X