• Danh từ giống cái

  Mào
  Crête de coq
  mào gà
  Crête du cuboïde
  (giải phẫu) mào xương hộp
  Ngọn (sóng); chỏm (núi); nóc (nhà)
  (địa chất, địa lý) đường phân thủy
  lever la crête
  (thân mật, từ cũ nghĩa cũ) vênh vang
  rabaisser la crête à quelqu'un
  (thân mật, từ cũ nghĩa cũ) làm cho ai bớt vênh vang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X