• Ngoại động từ

  Làm giảm giá trị
  Rabaisser les mérites de quelqu'un
  làm giảm giá trị công lao của ai
  Hạ, làm nhụt
  Rabaisser l'orgueil de quelqu'un
  hạ tính kiêu căng của ai
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) hạ thấp xuống
  Rabaisser un tableau placé trop haut
  hạ thấp một bức tranh treo quá cao
  rabaisser le caquet de quelqu'un caquet
  caquet
  Phản nghĩa Relever. Exalter, honorer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X