• Ngoại động từ

  Sợ, e
  Craindre le danger
  sợ nguy hiểm
  Je crains qu'il ne s'en repente
  tôi e nó sẽ phải hối hận về việc đó
  Il craint de le dire
  nó sợ không dám nói điều ấy
  Les jeunes plantes craignent la gelée
  cây non sợ đông giá
  Phản nghĩa Affronter, braver, désirer, espérer, mépriser, oser, rechercher, souhaiter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X