• Ngoại động từ

  Nói, nói lên, nói ra
  Lénine a dit
  Lênin đã nói
  Dire son opinion
  nói lên ý kiến của mình
  Dire une sottise
  nói ra một điều bậy
  Son visage disait ses souffrances passées
  mặt hắn nói lên những câu đau khổ đã qua
  Je vous ai dit de vous taire
  tôi đã nói với anh là phải im đi
  Trouver à dire
  thấy có điều đáng nói (đáng trách)
  Đọc, ngâm
  Dire son bréviaire
  đọc kinh
  Dire des vers
  ngâm thơ
  Nghĩ
  Que direz-vous d'une promenade
  Anh nghĩ sao nếu ta đi dạo chơi?
  à qui le dites-vous!
  tôi biết thừa đi rồi!
  avoir beau dire
  nói gì thì nói, nói vô ích
  à vrai dire à dire vrai
  nói thực ra
  cela ne me dit pas
  tôi không thích cái đó
  cela ne me dit rien
  điều đó không hợp với tôi; tôi không thiết cái đó
  cela va sans dire
  dĩ nhiên như vậy
  ce n'est pas à dire que
  không phải lý do để...
  ce n'est pas pour dire
  không phải là (một việc gì ghê gớm đâu)
  c'est comme qui dirait
  khác nào như
  c'est rien de le dire
  nói ra không đủ, cần phải tự mắt mình trông thấy
  c'est tout dire
  thế là đủ rồi, thế là nói hết rồi
  comme dit l'autre
  như người ta vẫn nói
  dire la bonne aventure aventure
  aventure
  dire la messe
  làm lễ (ở nhà thờ)
  dire son fait dire ses vérités à quelqu'un
  nói thẳng cho ai biết ý nghĩ của mình về họ
  dire son mot
  nói ra nhận định của mình
  dire un mot dire un petit mot
  nói chuyện một tí
  disons-le
  phải công nhận với nhau như thế
  dites donc!
  này!
  dit-on
  theo tin đồn, người ta đồn thế
  en dire de belles en dire de toutes les couleurs
  nói nhiều chuyện lạ lùng
  il n'y a pas à dire
  tất nhiên thế, khỏi phải nói
  il y a bien à dire
  (từ cũ, nghĩa cũ) không phải thế đâu, khác xa
  j'ai dit
  tôi đã nói xong, tôi nói đến đây là hết
  le coeur me le dit
  tôi linh cảm thấy thế
  mettez que je n'ai rien dit
  cứ coi như tôi chưa nói gì
  ne dire mot mot
  mot
  ne savoir ce qu'on dit
  nói không suy nghĩ, nói lung tung
  on aurait dit on dirait
  tưởng chừng như
  pour ainsi dire
  có thể nói là
  pour ne pas dire
  đấy là chưa nói là (một ý nặng hơn)
  quelque chose me dit mon coeur me dit
  tôi có cảm giác là
  qu'est ce à dire
  thế nghĩa là gì?
  qui dirait qui aurait dit
  nào ngờ đâu
  qui dit dit
  nói đến... tức là nói...
  qui dit conquérant dit bourreau
  �� nói đến quân xâm lược tức là nói đến quân đao phủ
  qui vous dit que
  anh lấy gì làm chắc rằng
  quoi qu'on en dise
  dù ai nói thế nào
  sans mot dire
  không mở miệng, im lặng
  si j'ose le dire oser
  oser
  si le coeur vous en dit
  nếu anh muốn
  vouloir dire
  nghĩa là, tức là
  vous l'avez dit
  đúng thế
  Phản nghĩa Cacher, dissimuler, omettre, taire

  Nội động từ

  Nói
  Ayant dit il s'en va
  nói xong nó bỏ đi

  Danh từ giống đực

  Lời nói; lời nhận xét, ý kiến
  Au dire de chacun
  theo lời nói của mọi người

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X