• Giới từ

  Từ, ngay từ, kể từ
  Dès l'enfance
  từ thuở bé
  Dès sa source
  ngay từ nguồn
  Dès demain
  kể từ mai
  dès lors
  ngay từ đó
  Dès lors; il décida de
  Ngay','french','on')"partir
  Ngay từ đó nó quyết định ra
  ','french','on')"đi
  (nghĩa bóng) do đó, bởi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X