• Danh từ giống cái

  Sự phòng thủ, sự phòng vệ, sự chống cự; biện pháp phòng thủ.
  La place opposa une belle défense
  thành đó đã chống cự kịch liệt.
  Défense nationale
  quốc phòng.
  Défense passive
  phòng thủ thụ động.
  Défense aérienne
  sự phòng không
  Défense antibalistique/antiengins/antimissiles
  sự phòng chống tên lửa
  Défense côtière
  sự phòng thủ bờ biển
  Défense forestière
  sự bảo vệ rừng
  Sự bênh vực, sự bảo vệ.
  Prendre la défense du faible
  bênh vực kẻ yếu.
  Défense des libertés démocratiques
  sự bảo vệ tự do dân chủ.
  Sự cấm.
  Défense de fumer
  cấm hút thuốc.
  (luật học, pháp lý) sự bào chữa.
  (luật học, pháp lý) bên bị.
  Ngà (voi); nanh (lợn lòi).
  (hàng hải) đệm chống da (đặt ở sườn tàu).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X