• Danh từ giống cái

  Chỗ, vị trí
  Chaque chose à sa place
  vật nào ở chỗ ấy
  Việc làm
  Chercher une place
  tìm một việc làm
  Địa vị, chức vụ, thứ bậc
  Il n'est pas à sa place
  nó không xứng với địa vị của nó
  élève qui a obtenu une bonne place
  học sinh được xếp thứ bậc cao
  Ghế ngồi (trong rạp, trên xe)
  Retenir sa place
  mua trước chỗ ngồi
  Quảng trường
  Place de la République
  quảng trường Cộng hòa
  Giới doanh thương
  La place de Paris
  giới doanh thương thành phố Pa-ri
  à la place de
  ở địa vị (của ai)
  demeurer en place
  ở yên, đứng yên
  être en place
  có địa vị xứng đáng
  faire place
  đứng dẹp ra
  faire place à
  bị thay thế bằng
  faire place nette net
  net
  laisser place à
  dành khả năng để, còn đ• đất cho
  ne pas rester en place
  không yên chỗ, đi lại luôn
  place
  dẹp ra!
  place forte
  chiến lũy
  place publique
  quảng trường
  prendre la place de quelqu'un
  thay thế ai
  quitter la place
  rút lui
  remettre quelqu'un à sa place remettre
  remettre
  rendre la place
  đầu hàng
  se faire place
  chen lấy chỗ
  se tenir à sa place
  giữ đúng cương vị mình
  sur place
  tại chỗ
  trouver sa place dans l'histoire
  có tên trong sử sách
  voiture de place
  (từ cũ, nghĩa cũ) xe tắc xi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X