• Ngoại động từ

  Tháo đáy, phá đáy.
  Défoncer une caisse
  tháo đáy cái hòm.
  Làm sụt hỏng.
  Défoncer une route
  làm sụt hỏng đường.
  Cày sâu.
  Défoncer un terrain
  cày sâu một thửa đất.
  (hàng hải) làm thủng (buồm).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X