• Ngoại động từ

  Chặt chân (một con vật khi pha thịt)
  Démembrer un cerf
  chặt chân con hươu
  (nghĩa bóng) chia cắt
  Démembrer un pays
  chia cắt một nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X