• Ngoại động từ

  Làm tan rã, phá
  Le chlore désorganise les tissus
  khí clo phá các mô
  Désorganiser les plans de quelqu'un
  phá kế hoạch của ai
  Désorganiser un parti
  làm tan rã một đảng

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X