• Tính từ

  Đi xuống, xuống
  Chemin descendant
  đường đi xuống
  ligne descendante
  dòng dõi con cháu
  Phản nghĩa Ascendant, montant

  Danh từ (thường số nhiều)

  Con cháu
  Travailler pour ses descendants
  làm việc cho con cháu sau này

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X