• Nội động từ

  Làm việc, lao động; học hành, học tập
  Un jeune homme en âge de travailler
  một thanh niên đến tuổi lao động
  élève qui ne travaille pas
  người học sinh chẳng học hành gì

  Phản nghĩa S'amuser, chômer, flâner, se reposer.

  Hoạt động
  L'imagination travaille
  trí tưởng tượng hoạt động
  Ra sức làm; cố đạt tới
  Travailler à sa robe
  ra sức may chiếc áo dài
  Travailler à la réussite
  cố đạt tới thành công
  (nghĩa xấu) làm cho đến nổi
  Le joueur d'argent travaille à sa ruine
  kẻ cờ bạc làm cho đến nỗi tan tành sự nghiệp
  Sinh lợi
  Faire travailler son argent
  để cho đồng tiền của mình sinh lợi
  Oằn đi, vênh đi, méo đi
  Poutre qui travaille
  cái xà nhà oằn đi
  Planche qui travaille
  tấm ván vênh đi
  Lên men
  Vin qui commence à travailler
  rượu vang bắt đầu lên men
  (hội họa) phai đi
  Les couleurs de ce tableau ont travaillé
  màu sắc của bức tranh này phai đi
  travailler comme une bête de somme
  làm việc quần quật
  travailler contre quelqu'un
  tìm cách làm hại ai
  travailler du chapeau
  (thân mật) điên điên
  travailler pour quelqu'un
  tìm cách ủng hộ ai

  Ngoại động từ

  Làm, gia công
  Travailler le fer
  gia công sắt
  Travailler la terre
  làm đất
  Trau chuốt
  Travailler ses vers
  trau chuốt câu thơ của mình
  (thân mật) học
  Travailler les mathématiques
  học toán
  Travailler le piano
  học piano
  Tác động đến
  Travailler l'opinion
  tác động đến dư luận
  Làm cho băn khoăn, làm cho áy náy, làm cho lo lắng
  Cette histoire le travaille
  cái chuyện đó làm cho ông ta áy náy
  Tập cho
  Travailler un cheval
  tập cho con ngựa
  Trộn
  Travailler une sauce
  trộn nước sốt
  Pha gian
  Travailler le vin
  pha gian rượu vang
  Làm cho mệt
  Travailler un poisson au bout de la ligne
  làm cho mệt con cá ở đầu dây câu
  (từ cũ; nghĩa cũ) làm cho khổ, hành
  Le rhumatisme le travaille
  bệnh thấp khớp hành anh ấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X