• Phó từ

  Trên, lên trên
  Vào đó

  Giới từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) trên
  de dessus
  từ trên
  Phản nghĩa Sous; dessous, bas ( en bas)

  Danh từ giống đực

  Mặt trên, mặt phải, mặt
  Le dessus d'une cheminée
  mặt lò sưởi
  Le dessus d'une étoffe
  mặt phải vải
  Tầng trên
  Le dessus est à louer
  tầng trên cho thuê
  (âm nhạc) nốt cao, giọng cao; người hát giọng cao
  (sân khấu) tầng trên sàn (chỗ để kéo phông lên sau một cảnh)
  (nghĩa bóng) ưu thế, thế lợi
  Avoir le dessus
  lợi thế, thắng thế
  le dessus du panier
  phần tốt nhất
  prendre le dessus reprendre le dessus
  thắng được (bệnh tật...)
  Phản nghĩa Dessous, Désavantage, infériorité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X