• Danh từ giống cái

  Sự khác, sự khác biệt, sự khác nhau
  Différence d'âge
  sự khác nhau về tuổi
  Différence d'opinion
  sự khác nhau về ý kiến
  (toán học) hiệu, hiệu số
  La différence entre 7 et 5 est 2
  hiệu giữa 7 và 5 là 2
  (kinh tế) số chênh lệch
  à la différence de
  khác với, trái với

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X