• Tính từ

  Thực, thật
  Histoire vraie
  chuyện thực
  Un vrai diamant
  kim cương thật
  Thực sự
  Une vraie canaille
  một tụi vô lại thực sự
  Thích hợp
  Voilà sa vraie place
  đó mới là vị trí thích hợp với anh ta
  c'est le vrai moyen
  đó là biện pháp thích hợp
  (từ cũ, nghĩa cũ) chân thật
  Aimer les hommes vrais
  ưa những người chân thật
  ce n'est que trop vrai
  hoàn toàn đúng, không sai tí nào
  c'est pas vrai!
  (thông tục) không thể thế được!
  il est vrai que
  đã đành là
  il n'en est pas moins vrai que
  thực ra vẫn đúng là
  pas vrai
  (thân mật) có phải không? thực chứ?
  vrai de vrai
  (thông tục) chính cống
  Phản nghĩa Erroné, faux, inexact, mensonger. Artificiel, factice; feint. Imaginaire; illusoire. Forcé, imité.

  Phó từ

  Thực, thật
  Dire vrai
  nói thực
  (thân mật) như vraiment

  Danh từ giống đực

  Cái thật
  Distinguer le vrai du faux
  phân biệt cái thật cái giả
  Sự thực, sự thật
  Aimer le vrai
  thích sự thực
  à dire vrai à vrai dire dire
  dire
  au vrai
  thực ra thì
  être dans le vrai
  có lý
  pour de vrai
  (thân mật) thực sự
  un vrai de vrai
  (thông tục) một người chính cống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X