• Đại từ

  Mà, từ đó, do đó
  L'homme dont vous parlez
  người mà anh nói đến
  Le pays dont il est exilé
  nước từ đó anh ấy bị đày đi
  Đồng âm Donc, don, dom

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X