• Ngoại động từ

  Cho ngủ.
  Endormir un enfant
  cho em bé ngủ
  Làm cho buồn ngủ (bài diễn văn tồi...)
  Đánh thuốc mê
  Làm dịu
  Endormir la douleur
  làm dịu nỗi đau
  Làm cho quên đi, làm cho lơ là
  Endormir la vigilance
  làm cho lơ là cảnh giác
  (nghĩa bóng) ru ngủ (bằng lời hứa hảo...)
  Phản nghĩa Eveiller, réveiller

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X