• Ngoại động từ

  Bước qua
  Enjamber le mur
  bước qua tường
  (nghĩa rộng) bắc qua
  Pont qui enjambe le fleuve
  cầu bắc qua sông

  Nội động từ; ngoại động từ gián tiếp

  Lấn sang
  Poutre qui enjambe sur le mur du voisin
  cái rầm lấn sang tường nhà hàng xóm.
  (thơ ca) vắt sang câu sau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X