• Danh từ giống đực

  Cầu
  Pont franchissant un canal
  cầu bắc qua sông đào
  Pont arrière
  cầu sau (ở ô tô)
  Pont aérien
  cầu hàng không
  Ponts d'union
  (giải phẫu) cầu nối
  Pont d'union intercellulaires
  (sinh vật học) cầu nối liên bào
  Pont de Wheatstone
  (điện học) cầu Uýtton
  Pont dentaire
  (y học) cầu răng
  Servir de pont
  (nghĩa bóng) bắc cầu (làm trung gian; chuyển tiếp)
  Trò uốn cầu vồng (uốn ngửa người, tay chân chống đất)
  Boong (tàu thủy)
  couper les ponts couper
  couper
  faire le pont
  nghỉ bắc cầu
  faire un pont d'or à quelqu'un
  biếu ai nhiều tiền để họ chịu nhận một chức vụ
  pont aux ânes âne
  âne
  ponts et chaussées
  cầu đường
  Ingénieur des ponts et chaussées
  �� kỹ sư cầu đường
  tête de pont
  (quân sự) đầu cầu (nơi bắt đầu xâm nhập)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X