• Tính từ

  (ở) bên cạnh, láng giềng
  Pays voisin
  nước láng giềng
  Gần (về thời gian)
  Les siècles voisins du nôtre
  những thế kỷ gần ta
  Gần (giống) nhau
  Deux espèces voisines
  hai loài gần nhau

  Danh từ giống đực

  Người hàng xóm, người láng giềng
  Vivre en paix avec ses voisins
  sống hòa thuận với láng giềng
  Người ngồi bên cạnh
  Voisin de classe
  người ngồi bên cạnh trong lớp học
  Người nước láng giềng, nước láng giềng
  Nos voisins les Laotiens
  người Lào, những người nước láng tiềng ta
  Người đồng loại
  Aimer son voisin
  yêu người đồng loại
  Phản nghĩa Distant, éloigné, lointain. Différent, opposé.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X