• Ngoại động từ

  Quấn chặt
  Des liserons enlacent les barreaux des fenêtres
  dây bìm bìm quấn chặt chấn song cửa sổ
  Ôm ghì
  Enlacer quelqu'un dans ses bras
  ôm ghì ai trong cánh tay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X