• Danh từ giống đực

  Kẻ thù, kẻ địch
  Ennemi juré
  kẻ thù không đội trời chung
  Ennemi mortel
  kẻ tử thù
  Người ghét (cái gì)
  [[Lennemi]] du tabac
  người ghét thuốc lá

  Tính từ

  Thù địch
  Pays ennemi
  nước thù địch
  Armée ennemie
  quân địch
  Phản nghĩa Ami; adepte, partisan; allié.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X