• Danh từ giống cái

  Tính ưu tú, sự xuất sắc, sự tuyệt vời
  L'excellence du régime socialiste
  tính ưu tú của chế độ xã hội chủ nghiã

  Phản nghĩa Infériorité, médiocrité

  ( Excellence) ngài, đức
  Son Excellence le ministre
  ngài bộ trưởng
  Son Excellence l'évêque
  đức giám mục
  par excellence
  ở mức cao nhất; tiêu biểu nhất
  prix d'excellence
  phần thưởng hạng ưu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X