• Tính từ

  Giả, nhân tạo
  Chevelure factice
  mớ tóc giả
  Giả tạo, không tự nhiên
  Besoin factice:
  nhu cầu giả tạo
  Voix factice
  giọng không tự nhiên
  Phản nghĩa Naturel, réel, sincère, vrai

  Danh từ giống đực

  (văn học) cái giả tạo
  Retour du factice au réel
  từ cái giả tạo trở lại cái thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X