• Tính từ

  Thực, có thực, thực sự, thực tế, thực tại
  Besoins réels
  nhu cầu có thực
  Valeur réelle
  lương thực tế
  Monde réel
  (triết học) thế giới thực tại
  Point réel
  (toán học) điểm thực
  Image réelle
  (vật lý học) ảnh thực
  Un réel plaisir
  một thú vui thực sự
  (luật học, pháp lý) về vật
  Droit réel
  quyền về vật

  Danh từ giống đực

  Thực tế, thực tại, hiện thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X