• Danh từ giống cái

  Sự vỡ nợ, sự phá sản
  Faire faillite être en faillite
  vỡ nợ, phá sản
  (nghĩa bóng) sự thất bại, sự suy sụp
  La faillite d'une politique
  sự thất bại của một chính sách
  Phản nghĩa Prospérité, réussite, succès, triomphe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X