• Danh từ giống đực

  Gánh nặng
  Porter un fardeau sur ses épaules
  mang gánh nặng trên vai
  Le fardeau des impôts
  gánh nặng thuế má
  C'est un fardeau d'élever cinq enfants
  nuôi năm con là một gánh nặng
  le fardeau des ans
  tuổi già

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X