• Danh từ giống cái

  Sự mệt nhọc, sự mệt mỏi; nỗi mệt nhọc
  Résister à la fatigue
  chống lại sự mệt mỏi
  (kỹ thuật) sự mỏi; độ mỏi
  Fatigue mécanique
  độ mỏi cơ học
  Fatigue élastique
  độ mỏi đàn hồi
  Fatigue oculaire
  độ mỏi mắt
  Fatigue sous corrosion
  độ mỏi do ăn mòn
  Phản nghĩa Détente, repos; délassement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X