• Danh từ giống cái

  Cái để đóng, cái khóa, cái bấm, cái móc, cái chốt, cái nắp...
  Une fermeture solide
  cái khóa (nắp, chốt...) chắc
  Sự đóng cửa; giờ đóng cửa
  Arriver après la fermeture des bureaux
  đến sau giờ đóng cửa của các cơ quan
  (y học) sự khép miệng (vết thương)
  fermeture à glissière fermeture éclair
  khóa rút, khóa kéo
  Phản nghĩa Ouverture.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X