• Danh từ giống đực

  Chớp
  Tia vụt sáng
  (nghĩa bóng) ánh long lanh, ánh lấp lánh
  éclair du regard
  cái nhìn long lanh
  éclair des diamants
  ánh lấp lánh của kim cương
  (nghĩa bóng) sự thoáng hiện giây lát
  Cet insensé a des éclairs de raison
  tên mất trí ấy cũng có những giây lát tỉnh táo
  Un éclair de passion
  một giây lát đam mê

  Tính từ

  Chớp nhoáng
  Guerre éclair
  chiến tranh chớp nhoáng

  Danh từ giống đực

  Bánh kem mặt láng
  éclaire.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X