• Danh từ giống cái

  Hàng, dãy (theo chiều dọc)
  Une file de voitures
  một dãy xe
  à la file
  lần lượt
  Boire trois verres à la file
  lần lượt uống ba cốc
  à la file indienne
  theo hàng một
  chef de file
  (hàng hải) tàu đi đầu
  en file
  theo hàng dọc
  Đồng âm Fil.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X