• Danh từ giống đực

  Thủ lĩnh, người chỉ huy, người đứng đầu, trưởng, chủ
  Chef militaire
  thủ lĩnh quân sự
  Chef de gare
  trưởng ga
  Chef de famille
  chủ gia đình
  Chef d'Etat
  quốc trưởng
  (thông tục) người cừ, người giỏi
  (luật học, pháp lý) chương; vấn đề, điểm chính
  Chef d'accusation
  điểm chính để buộc tội
  Miếng men mẻ trước (của mẻ bánh trước, lấy để ủ mẻ bánh sau)
  (từ cũ, nghĩa cũ) đầu
  Dragon à un seul chef
  rồng chỉ có một đầu
  au premier chef
  trước tiên, trên hết
  de son chef de son plein chef
  tự ý mình
  du chef de
  do quyền của, theo ủy quyền của
  Du chef de sa mère
  �� theo ủy quyền của mẹ nó
  en chef
  thống lĩnh, đứng đầu, tổng
  Commandant en chef
  �� tổng tư lệnh
  Phản nghĩa Inférieur, subalterne, subordonné, second

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X