• Danh từ giống đực

  Tài đánh hơi, sự thính mũi
  Les chiens ont un flair subtil
  chó có tài đánh hơi giỏi
  (nghĩa bóng) sự tinh ý, sự nhạy bén
  Avoir du flair
  tinh ý
  Flair politique
  sự nhạy bén về chính trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X