• Tính từ

  Tế nhị, tinh tế
  Un peuple subtil
  một dân tộc tế nhị
  Raisonnement subtil
  lập luận tinh tế
  Nuance subtile
  sắc thái tế nhị
  (từ cũ, nghĩa cũ) nhỏ, li ti; nhẹ
  Poussière subtile
  hạt bụi li ti
  (từ cũ, nghĩa cũ) ngát
  Parfum subtil
  mùi thơm ngát
  Phản nghĩa Balourd, grossier, lourd; épais; évident, facile.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X