• Tính từ

  Nổi
  Corps flottant
  vật nổi
  Phấp phới; lùng thùng
  Drapeau flottant
  cờ phất phới
  Robe flottante
  áo lùng thùng
  Lỏng lẻo, không vững; di động
  Rangs flottantss
  hàng lỏng lẻo
  Pas flottants
  bước đi không vững
  Reins flottants
  thận di động
  (nghĩa bóng) do dự, phân vân, không quả quyết
  Esprit flottant
  đầu óc do dự
  Phản nghĩa Assuré, fixe, précis, résolu, s‰r.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X