• Danh từ giống đực

  Cờ
  Drapeau rouge
  cờ đỏ
  (nghĩa bóng) ngọn cờ
  Porter le drapeau de la liberté
  mang ngọn cờ tự do
  (ngành in) dấu thêm (đánh dấu chỗ cần ghi thêm)
  (từ cũ, nghĩa cũ) giẻ cũ, giẻ rách
  Ce papier se fait avec de vieux drapeaux
  giấy này làm bằng giẻ cũ
  au drapeau
  kèn chào cờ
  drapeau blanc
  cờ trắng (dấu hiệu xin hàng) d
  drapeau noir
  cờ đen (của bọn cướp)
  garde du drapeau
  tiểu đội cờ
  l'honneur du drapeau
  danh dự quân đội
  mettre son drapeau dans sa poche
  giấu tư tưởng mình
  planter son drapeau lever son drapeau
  phất cờ tuyên bố chính kiến của mình
  planter un drapeau
  (thông tục) ăn quịt
  sous les drapeaux
  dưới cờ, trong quân ngũ, tại ngũ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X