• Danh từ giống cái

  Đoàn tàu, hạm đội
  Flotte de pêche
  đoàn tàu đánh cá
  Hải quân
  La flotte [[fran�aise]]
  hải quân Pháp
  (thông tục) nước, mưa
  Il tombe de la flotte
  trời mưa
  Tomber dans la flotte
  ngã xuống nước
  flotte aérienne
  không quân
  Danh từ giống cái
  Phao (ở dưới đánh cá, dây câu...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X